Popup Example

Tổng hợp khoá học miễn phí trên Udemy có chọn lọc

“Học, học nữa, học mãi” – Cụ Lê Nin nói câu này. Để nghe theo lời khuyên của cụ, ở post này mình sẽ tổng hợp những khoá học miễn phí trên Udemy (100%). Đây là những khoá học mình cố gắng chọn lọc khoá học thật sự chất lượng. Các khoá học này hầu hết (chứ không muốn oní là tất cả) đều bằng tiếng Anh, nên yêu cầu bạn phải có một chút kiến thức tiếng Anh để hiểu rõ hơn.

Tổng hợp khoá học Udemy miễn phí

Tổng hợp khoá học miễn phí trên Udemy 3/2/2024

Udemy là một trong những trường “đại học” lớn nhất trên thế giới với hàng triệu các “thày online” và hàng trăm triệu học viên đang miệt mài dùi mài kinh sử mỗi ngày. Trên này thì có đầy đủ các thể loại thầy (chắc chỉ thiếu thầy Tiến, thầy Huấn hay thầy giáo Ba…), dạy từ cách cua gái, skill xyz… cho đến những kiến thức mang tầm vũ trụ luôn.

Các khoá học trên Udemy có giá thường từ vài đô đến trăm $. Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có các khoá được miễn phí trong thời gian giới hạn. Và trong bài viết này mình sẽ tổng hợp tất cả những khoá học đang được miễn phí trong ngày. Post sẽ được cập nhật hàng ngày (trừ những ngày không cập nhật), nhưng mà có những khoá có khi mình vừa lên bài xong nó đã hết cmnr, nên ae thông cảm. K phải để câu view đâu mà là do bạn chậm thôi.

Logistics purchases Planning And Warehouse Management

Mastering Odoo Inventory Management: Key Advantages & Functionalities & Case Study.

Real World 5+ Deep Learning Projects Complete Course

Learn Real World 5+ Deep Learning Projects Complete Course Using Roboflow and Google Colab. Coupon Code: F4BB09ADAAA393E2D9F4 (đã add vào link, chỉ việc vào lớp thôi).

Strategic Creative Thinking

Enhance your creativity for strategic problem-solving

Strategic Creative Thinking

Assertiveness, Confidence, Body Language, Self-Confidence, Personal development, Attraction, assertive communication

Sales Management: How To Manage Your Sales Team Successfully

A Sales Manager’s Guide To Successfully Managing A Sales Team For Maximum Growth & Business Profitability