Popup Example

Do hình gốc có độ phân giải cao nên tải hơi chậm. Nhấn 🔄 để cập nhật tất cả hình mới, nhấn 🔃 để sắp xếp lại 🖼️. Xem lại các hình cũ bằng cách nhấn vào các album phía trên. Thích hình nào thì nhấn 👆🏻 vào hình đó để tải về.

Tổng hợp hình nền cho iPhone, Android và Laptop, PC…từ các nguồn như Pinterest, Behance, Dribbble…