Popup Example

Spaced – Tách icon trên menubar thành các nhóm

bài trước, mình đã giới thiệu chiếc ứng dụng giúp bạn có thể ẩn đi những icon không mong muốn trên menubar. Lần này tiếp tục series về những ứng dụng quản lý icon trên menubar macOS, chúng ta có Spaced – ứng dụng giúp nhóm icon trên menubar vào các nhóm tách biệt.

Tính năng của Spaced

Spaced chỉ có một tính năng duy nhất. Đó là nó sẽ “ngăn cách” các icon thành các nhóm nhỏ. Nếu bạn muốn thử Spaced thì mình sẽ để… Một chiếc app hơi vô tri, nhưng mà nếu bạn muốn thử thì…

⫸ Link tải ứng dụng ở 👇🏻

Link tải ứng dụng ở 👇🏻

⚠️ Sau khi nhấn link sẽ tự chuyển/mở một tab mới sang ứng dụng Shopee để lấy 🍪 chương trình tiếp thị liên kết kiếm vài đồng trả tiền VPS và domain. Bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn “cho phép mở ứng dụng Shopee” rồi quay lại 📥 nếu thấy nội dung có ích với bạn. Xin cảm ơn! 🙏🏻

Spaced cho phép lựa chọn nhiều kiểu ngăn cách như: Khoảng trống (Space), Tab, dấu ” . “, dấu ” | “, dấu “-” hoặc dấu “_”….