Popup Example

AltTab – Đem tính năng Alt-Tab từ Windows sang Mac

Nếu bạn là người mới chuyển từ Windows sang MacOS, thì đôi khi bạn sẽ vẫn còn quen với việc sử dụng các phím tắt trên Windows, như Alt+Tab để di chuyển giữa các cửa sổ/ứng dụng. Tất nhiên, MacOS cũng có shortcuts với chức năng tương tự (Cmd+Tab), tuy nhiên nếu có một ứng dụng có thể đem tính năng Alt-Tab từ Windows sang MacOS thì còn tuyệt vời hơn. Và ứng dụng đó miễn phí nữa thì còn trên cả tuyệt vời.

AltTab – sử dụng Alt+Tab như trên Windows

Ứng dụng miễn phí AltTab giúp đem tính năng Alt-Tab từ Windows sang MacOS một cách đơn giản giản. Bạn chỉ cần cài đặt AltTab vào và dùng thôi.

Demo UI của AltTab

Nếu bạn thích AltTab, thì…

⫸ Link tải ứng dụng ở 👇🏻

Link tải ứng dụng ở 👇🏻

⚠️ Sau khi nhấn link sẽ tự chuyển/mở một tab mới sang ứng dụng Shopee để lấy 🍪 chương trình tiếp thị liên kết kiếm vài đồng trả tiền VPS và domain. Bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn “cho phép mở ứng dụng Shopee” rồi quay lại 📥 nếu thấy nội dung có ích với bạn. Xin cảm ơn! 🙏🏻

Các cài đặt khác nếu muốn

Trong quá trình sử dụng Alt+Tab, thì nó sẽ hiển thị tất cả các ứng dụng đang mở trên cửa sổ AltTab, bao gồm cả những cửa sổ không mong muốn. Vì thế, AltTab cho phép bạn kiểm soát các ứng dụng nào được phép hiển thị, ứng dụng nào không. Hay cài đặt sử dụng chuột để lựa chọn ứng dụng mà không cần di chuyển lần lượt theo thứ tự…