Popup Example

Hình nền abstract pattern clone của Bram D Media

Tổng hợp tất cả những hình nền abstract pattern clone của Bram D Media. Hàng clone nên không giống hoàn toàn với hàng riu, nhưng cũng được 7-8 phần.

Những bộ hình nền này đang được bán với giá 3.49€ trên trang Bram D Media. Biết thế ngày xưa chú tâm học thiết kế đồ hoạ thì có phải giờ đỡ phải ê đít với cái nghề Editor không :(((((. Mới biết đến cái trang này, hình làm băng illustrator đơn giản thôi, nhưng ông cháu này phối màu khá ổn. Thôi thì cố gắng clone của ông cháu được nhiêu thì được. Ông cháu nếu có đọc được thì sang Việt Nam anh mời Bún đậu mắm tôm coi như là đáp lễ. Còn bây giờ, nếu bạn cũng thích nó giống mình, thì thuỳ link ở 👇🏻.

Tham gia nhóm chia sẻ ứng dụng và hình nền để cập nhật nhanh nhất những ứng dụng và hình nền miễn phí hàng ngày.

Nguồn: Bram D Media