Popup Example

WatchClock – Screen saver mặt đồng hồ Apple Watch cho Macbook

WatchCLock là một chiếc screen saver mặt đồng hồ Apple Watch đời đầu, với nhiều kiểu mặt đồng hồ analog và một mặt kiểu digital với các chữ 🔢 lớn và màu sắc pastel.

Screen saver cho Macbook kiểu Apple Watch

Word Clock có tới 5 kiểu mặt 🕓 và 17 🌈 sắc để bạn thay đổi. Tuy nhiên, nó không thể thay đổi font chữ với kiểu đồng hồ digital.

⫸ Link tải ứng dụng ở 👇🏻

Link tải ứng dụng ở 👇🏻

⚠️ Sau khi nhấn link sẽ tự chuyển/mở một tab mới sang Shopee để lấy 🍪 chương trình tiếp thị liên kết kiếm vài đồng trả tiền VPS và domain. Bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn “cho phép mở ứng dụng Shopee” để 📥 nếu thấy nội dung có giá trị với bạn. Xin cảm ơn! 🙏🏻

Lưu ý

Sau khi nhấn ⚙️. Không được 🙅🏻 nhấn vào Screen saver vừa cài, vì có một số screen saver sẽ gặp lỗi không mở được. Lúc này cần phải mở thư mục chứa screen saver đã cài, bằng cách vào Finder -> Go (hoặc nhấn tổ hợp phím tắt ⌘+⇧+G) rồi dán đường dẫn sau vào:

~/Library/Screen Savers/

Sau đó nhấn chuột phải chọn Open with System… (nên làm hai lần cho chắc cú).

Chi tiết hướng dẫn như video phía dưới
Hướng dẫn sửa lỗi “Move to trash”