Popup Example

Hourglass – Hình nền động cho MacOS

hình nền động Dynamic Desktop

Không giống như máy tính chạy hệ điều hành Windows, có rất nhiều những phần mềm cho phép chúng ta trang trí cho màn hình desktop bằng các hình nền động như video hoặc widgets. Các máy hệ MacOS khá…

Tự tạo Dynamic Wallpaper cho MacOS

dynamic wallpaper

Với Dynamic Wallpaper, bạn có thể tận hưởng sự thay đổi liên tục của hình nền hoặc các hiệu ứng trên màn hình máy Mac của mình. Nhờ vào tính linh hoạt của nó, bạn có thể tạo một không…