Popup Example

GoogleTranslate – Dịch nhanh từ bất kỳ đâu trên MacOS

Khi đang làm việc với các phần mềm khác mà cần phải dịch thì bạn sẽ làm gì? Mở trình duyệt -> truy cập translate.google.com -> dịch. Đúng vậy, hầu hết mọi người chắc sẽ làm như vậy, cho đến khi họ biết đến chiếc ứng dụng giúp dịch nhanh từ bất kỳ đâu trên MacOS sau đây.

GoogleTranslate - Dịch nhanh từ bát kỳ đâu trên MacOS
Dịch nhanh trên Google Translate từ bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào

Khi cần dịch nhanh từ/đoạn nào đó, cho dù bạn đang làm việc với Words, Excel, PowerPoint, Photóhop hay là Final Cut Pro… Thì GoogleTranslate cũng giúp bạn dịch chỉ với một thao tác click mà không cần truy cập vào trình duyệt.

Chỉ cần click vào biểu tượng Google Translate trên menubar, sau đó Paste từ/đoạn văn muốn dịch là xong.

Tính năng của GoogleTranslate

GoogleTranslate cung cấp 3 tính năng, phù hợp với mọi tình huống bạn cần dịch:

  • Dịch đoạn văn (Text)
  • Dịch từ ảnh (OCR)
  • Dịch trang web.

Link tải ứng dụng ở

Link tải ứng dụng ở 👇🏻

⚠️ Sau khi nhấn link sẽ tự chuyển/mở một tab mới sang Shopee để lấy 🍪 chương trình tiếp thị liên kết kiếm vài đồng trả tiền VPS và domain. Bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn “cho phép mở ứng dụng Shopee” để download nếu thấy nội dung có giá trị với bạn. Xin cảm ơn! 🙏🏻

Theo dõi mình để nhận được những cập nhật mới nhất về những ứng dụng cũng như những mẹo hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.