Popup Example

Bộ hình nền cute kiểu illustrator từ vlad.studio

Tổng hợp một bộ hình nền cute phong cách Illustrator có độ 💩 giải cao từ 2K-4K từ trang vlad.studio.

Trên trang vlad.studio còn khá nhiều hình ảnh khác (có cả ảnh cho các setup từ 2 màn và 3 màn) nhưng không phải gu của mình nên không down về. Bạn có thể đăng ký một tài khoản miễn phí và được down 7 hình/một tài khoản. Hoặc bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách donate tối thiểu 15$ để download toàn bộ hình. Còn bây giờ, nếu bạn cũng thích nó giống mình, thì thuỳ link ở 👇🏻.

Tham gia nhóm chia sẻ ứng dụng và hình nền để cập nhật nhanh nhất những ứng dụng và hình nền miễn phí hàng ngày.

Nguồn: vlad.studio